Percubaan SPM 2012 Matematik Tambahan ( Trial SPM 2012 Additional Mathematics )

Kertas Percubaan SPM 2012 Matematik Tambahan PERCUMA untuk dimuat turun di bawah meliputi hampir semua negeri-negeri di Malaysia.

Trial SPM 2012 Additional Mathematics papers FREE DOWNLOADS below cover almost all states in Malaysia. 

Sekiranya anda berminat untuk memberi sumbangan dan berkongsi soalan dan skema jawapan Percubaan SPM 2012 Matematik Tambahan dari negeri lain yang tidak terdapat di sini, sila hantar kepada Tutor Mansor.

If you are interested to submit and share questions and answer scheme Trial SPM 2012 Additional Mathemtics from other states that not in the list, please submit to Tutor Mansor.

Untuk soalan Percubaan SPM Matematik Tambahan tahun-tahun yang lain, sila klik link di bawah
For questions SPM Trial Additional Mathematics other years, please click the link below
https://tutormansor.wordpress.com/additional-mathematics/trial-paper/

Advertisements